Бизнис услуги

 • Копија / скенирање / печатење / факс услуги
 •  Личен асистент
 • сали за состаноци
  компјутер
 •  Дневни локални бесплатни весници
 •  LCD
  флип чарт
 •  Опрема за симултан превод
 •  Висока брзина на жични и безжични услуги 
  Ве молиме имајте предвид дека некои од услугите може да Ви бидат наплатени.